Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Västerås (Östra hamnen)
Bogserbåt

Östra Hamnen

Kriterier

bogserb

anm

Ankomst

 

 

Silokajen

Loa ≥ 110,00 m eller

djupg. ≥ 4,50 m eller

kajlängd < 125% av fartygslängd

1

a

Avgång

 

 

Silokajen

Loa ≥ 95 m

1

 b,c

 

Anmärkningar

a

b

c

Bogpropeller* motsvarar en bogserbåt

Bogpropeller* krävs .

Fartyg med två propellrar får avgå utan bogserbåt.

*Utrustningen ska kunna utnyttjas till 100 %

 

 

 

  

Källa: Beslut Lotsområdeschefen

Dela artikeln