Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje
Interiörbild - VTS

För de fartyg som trafikerar lotsområde Södertälje tillhandahåller Sjöfartsverket sjötrafikinformation via VHF-kommunikation.

VTS Södertälje använder VHF-kanal 68 vid kontakter med fartygen. Samma kanal används även av Södertälje kanal och de rörliga broarna (förutom Liljeholmsbron) i lotsområdet.

Hur fartyg ska samverka med VTS Södertälje (som organisatoriskt är en del av VTS Eastcoast) framgår av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst, TSFS 2009:56. 

Observera att inom lotsområde Södertälje är vissa rapporteringspunkter frivilliga om fartyget har en påslagen och uppdaterad AIS, där AIS-informationen visas grafiskt i fartygets ECDIS, ECS eller i radarbilden.

Ytterligare information om, och kontaktvägar till, VTS Södertälje finns länkat i högerspalten.

Dela artikeln