Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden

 
   www.sjofartsverket.se/stockholm
 Lotsbeställningscentral.
Telefon: 0771-63 06 45
Telefax: 010-478 50 49
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse.
 
För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Lotsområde Stockholm ligger mellan Lotsområde Gävle och Lotsområde Södertälje, 
och omfattar farleder och hamnar söder om Gävle ner till Nynäshamn.

Oxelösund/Bråviken, tidigare en del av Stockholm LO, har nu egna sidor.

I området ingår ej: Södertälje, Mälaren och Hjälmaren

Välkommen till Lotsområde Stockholm.

Dela artikeln