Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Lotsbeställning

    

BordningsarrangemangLots bordar fartyget

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas. 
 
Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Stor bild på Bordningsarrangemang.pdf

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  

 Lotsstation  Bordningsplats  Position
 Svartklubben  Djursten 1,7 M N Bellonagrund fyr
 Nord Öregrund
 N 60 23,7
 E 18 23,0
 Svartklubben  Svartklubben Nord 3,0 M NE Svartklubbens fyr  N 60 11,7
 E 18 55,0
 Svartklubben  Svartklubben Syd 2,5 M SE Svartklubbens fyr  N 60 08,8
 E 18 52,6
 Kapellskär  Simpnäs 1,7 M N Simpnäsklubb fyr  N 59 55,3
 E 19 04,1
 Kapellskär  Tjärven NV  N 59 48,0
 E 19 19,8
 Kapellskär  Tjärven SE  N 59 46,5
 E 19 23,5
 Sandhamn
 Revengegrundet 2,0 SE Revengegrundet fyr  N 59 13,9
 E 19 04,2
 Landsort  Landsort 2,0 M S Landsorts fyr  N 58 42,2
 E 17 52,2

  
Senast gjorda ändringar 2019-12-19

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"

Dela artikeln