Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Broar & slussar


  
I följande länkar anges de broar som påverkar sjöfarten i de större lederna.
Små gångbroar och liknande över vattendrag eller passager som inte uttnyttjas av sjöfart är inte medtagna. För dem hänvisas till sjökort och kartor.

Öppningstider, mått och tillfälliga begränsningar anges i Ufs, till vilka hänvisningar finns.

För navigering ska alltid värden i sjökort och på varningsmärken (tavlor) vid broar beaktas!

Dela artikeln