Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...

Fartygsstorlekar för området Stockholm
Två lotsar med fartyg över 200 meter till och från hamnar i Stockholm/Kapellskär/Svartklubben. 
 

Fartygsstorlekar för området Norrköping
Dager:
Två lotsar till/från Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 230 meter.

Mörker: Två lotsar inom Norrköpings hamnområde (innanför Juten) på alla fartyg med en längd > 200 meter

Fartygsstorlekar för området Oxelösund
Dager:
Två lotsar för fartyg med en längd > 230 meter, eller bredd > 35 meter.

Mörker: Två lotsar för fartyg med en längd > 200 meter, eller bredd > 33 meter. 

Dela artikeln