Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...

Fartygsstorlekar för området Stockholm
Två lotsar med fartyg över 200 meter till och från Stockholm. 
 

Fartygsstorlekar för området Norrköping
Tvåmanslotsning Kränkan – Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 200 meter.

Fartygsstorlekar för området Oxelösund
Dager:
Två lotsar vid ankomst / avgång med tank- eller torrlastfartyg om LOA är 230 meter eller mer, eller om bredden är 33 meter eller mer.

Mörker: Två lotsar vid ankomst till kaj 9½ och kaj 10, med torrlastfartyg om LOA är 200 meter eller mer, eller om bredden är 30 meter eller mer.

 

 

Dela artikeln