Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...

Fartygsstorlekar för området Stockholm
Två lotsar med fartyg över 200 meter till och från Stockholm. 
 

Fartygsstorlekar för området Norrköping
Tvåmanslotsning till/från Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 200 meter.

Fartygsstorlekar för området Oxelösund
Dager:
Två lotsar för fartyg med en längd > 230 meter, eller bredd > 35 meter.

Mörker: Två lotsar för fartyg med en längd > 200 meter, eller bredd > 33 meter.

 

 

Dela artikeln