Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Vind Sikt & Mörker Res...
Mörkertider

Tidpunkter för mörkerrestriktioner vid lotsning i lotsområde Stockholm. Observera att denna information endast berör tidpunkter för anlöp och avgångar.

Olika begränsningsmått för ljus respektive mörker finns under Farledsbegränsningar.

Klicka på en Lotsplats i Kartan:


 

 

Dela artikeln