Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Rutter > Stockholm > Landsort In & Ut

Nedan presenteras färdplaner (rutter) för ECDIS och digitala sjökortssystem. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation. 

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Stockholms lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

Här är din valda rutt.

OBS! Högerklicka på namnet i kartan eller den länk i tabellen nedan som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. Välj ”spara mål som” och välj lämplig målkatalog att spara filen i.

 Riktvärden: Norrtälje, Kapellskär, Stockholm 

TRANSASRUTTER

      Från/Till     Anm.    Uppdaterad
Landsort/Stockholm  Via Torskkobben  2015-11-30
Stockholm/Landsort    2015-11-30

EXCELRUTTER

Från/Till Anm. Uppdaterad
Landsort/Stockholm  Via Torskkobben  2015-11-30
Stockholm/Landsort    2015-11-30


  Alla rutter i TRANSAS filformat [zip-fil] 
 
  Bojförtöjning Stockholmsström


Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor

52kB 52kB
Sidan uppdaterad: 2017-07-11