Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Rutter

Välj var din elektroniska färdväg ska börja på kartan nedan. 

OBS!  Klicka på namnet i kartan där du vill att din rutt ska börja.

 

In

Ut

Svartklubben - Djursten Djursten - Svartklubben
Svartklubben - Hargshamn Hargshamn - Svartklubben
Svartklubben - Hallstavik Hallstavik - Svartklubben
   
   (tills vidare endast Transas och som Excelfiler) 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Svartklubben In Djursten In Hallstavik Ut Hargshamn ut

Dela artikeln