Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm
Interiörbild - VTS

 

I lotsområde Stockholm erbjuds Informationstjänst och Trafikorganisation.

VTS East Coast är den VTS-central från vilken sjötrafikövervakning och sjötrafikinformationstjänst i Lotsområde Stockholm utförs genom
VTS Stockholm, och VTS Oxelösund.
Dessa två är belägna vid slussen i Södertälje
under det gemensamma namnet VTS East Coast.