Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern
Sjöfartsverkets lots ska borda ett fartyg

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"

Dela artikeln