Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Broar & slussar
Slusstrappan i Trollhättan


Fakta slussar

Max tillåten storlek på fartyg i slussarna

Max längd:          87.00 meter
Max bredd:          12.70 meter
Max djupgående:   4.70 meter

Efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket kan större fartyg tillåtas upp till 

Max längd:          89.00 meter
Max bredd:          13.40 meter
Max djupgående:   5.40 meter

Dela artikeln