Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern

Kontor
Lotsområde Vänern
Hästeviksgatan 75
Tångudddens hamn
426 71 Västra Frölunda
E-post:       charlotta.segerstrom@sjofartsverket.se      

Lotsbeställning och Kanalcentral Trollhättan 
Vakthållning  kl. 00:00 - 24:00
E-post:        kctrollhattan@sjofartsverket.se
VHF-kanal:  Trollhätte kanal – 9, Vänern – 14

Farledshållning Vänern
Box 6
662 21  Åmål
Telefon:      0771-63 00 00

Säffle kanal
Kanalkontoret
661 30 Säffle
Telefon:      0533-100 10 / 0533-100 61
Telefax:      0533-68 94 90

Dela artikeln