Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt gäller inom lotsområde Vänern

 

Dela artikeln