Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Radiopassning & anmälan
Fartyg i isen utanför Brikebergskulle sluss

Föranmälan

För att minimera väntetider, optimera isbrytarresurser m.m. ska fartyg i trafik på kanalen och Vänern då krav på isklass och tonnage gäller, anmäla sig till kanalcentralen i Trollhättan:
Tel 0771 63 06 95.

Anmälan ska göras vid nedanstående tillfällen:

  • Före avgång från Göteborg
  • Passage Dalbobron nord- och sydgående
  • Vid ankomst till, samt före avgång Vänerhamn

Avgångsanmälan
ska göras minst 6 timmar före avgång från Göteborg eller Vänerhamn. Om något inträffar, som påverkar beräknad avgångstid, ska ny avgångstid meddelas snarast möjligt.

Ankomstanmälan
ska göras när fartyget är förtöjt. Anmälan ska innehålla fartygets namn, nationalitet, avgångstid, dw, maskinstyrka, djupgående, isklass, lastkvantitet samt destination i Vänern.

Isbrytarombud

Gemensamt isbrytarombud för Trollhätte kanal och Vänern finns vid kanalcentralen i Trollhättan.

Jourhavande isbrytarombud Per Lagerström 
Tel: 010 478 55 56
Mobil: 0708 631248
E-post: per.lagerstrom@sjofartsverket.se

Interna Länkar

Dela artikeln