Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Riktvärden & restrikti...

Maxfart i Trollhätte kanal (Lärje – Dalbobron) är 10 knop förutom nedanstående begränsningar.

Från Till Max fart
Lärje (7783) Kolumbo västra (554) 5 kn
S:a Tjurholmen (518) Svenstorp norra fyr (503) 5 kn
”Tunge”  (444) Röda Sten  (430)  7 kn
Holmen fyr  (410) Smörkullen (389) 5 kn
Lunden   (317) Konvaljön  (250) 5 kn
Bommen  (308) Gropbron (126) 5 kn
Skärm 114/109   Dalbobron   (102/101) 5 kn

Utöver angivna fartbegränsningar kan det operativa läget göra att tillfällig fartbegränsning har införts. Ex.vis vid arbeten, skred etc.

Dela artikeln