Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Riktvärden & restrikti...

Indata och förutsättningar

Lotsning av fartyg inom Lotsområde Vänern, fartyg större än eller lika med nedan skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

1. 2 lotsar om fartyget är över 110 m

2. 2 lotsar om fartyget är bredare än 15 m och längre än 100 m

3. Specialtransporter och bogser ekipage efter individuell prövning

4. Dispens kan medges efter provresa Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med t.ex. Nautiskt råd eller lotsar bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med endast en lots.

Dela artikeln