Start > Sjöfart > Lotsning

Via länk till höger finns en lathund för lotsningar upp till 30 timmars lotsningtid.

För lotsad tid som överstiger 30 timmar, måste uträkning göras i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter om lotsavgifter (SJÖFS 2016:3) med ändringsföreskrifter (SJÖFS 2016:8).