Start > Sjöfart
Sjöräddare som över

Foto: Fredrik Schlyter

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst inom svensk räddningsregion enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Uppgiften efterforskning och räddning (Search And Rescue) ska kunna utföras dygnet runt inom ansvarsområdet.

****************************

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Samverkan och utveckling

Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla sjö- och flygräddningsverksamheten. Vi samverkar med andra myndigheter och organisationer verksamma inom räddningstjänst, deltar i det internationella arbetet med representanter för andra länder och träffar avtal i sjö- och flygräddningsfrågor på såväl nationell som internationell bas. Vi utvärderar även räddningsinsatser av särskilt intresse och sammanställer årlig statistik över utförda sjö- och flygräddningsfall.

Räddningshelikoptrar

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg.

Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.