Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och Flygräddning (CSSF) är ett nationellt forum på central nivå för utveckling av sjö- och flygräddningen i Sverige.

I CSSF-gruppen diskuteras övergripande policy-, utbildnings- och samordningsfrågor, internationella övningar samt erfarenheter från sjö- och flygräddningsärenden.

Ordförandeposten i CSSF ligger hos Sjöfartsverket.

Övriga myndigheter, organisationer och funktioner som ingår i CSSF är:

  • Sjöräddningssällskapet
  • Kustbevakningen
  • Försvarsmakten
  • Rikspolisstyrelsen
  • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
  • Socialstyrelsen
  • SOS Alarm
  • Sveriges Kommuner och Landsting

Dela artikeln