Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Utredningar/olyckor har visat att processerna för insatser skiljer sig så pass mycket att det skapar onödigt lidande och vid större störningar blir ineffektiv.

Analysarbetet syftade till att samla in information om processen sjukvårdsinsatser vid sjö- och flygräddningsinsatser i oländig terräng. Arbetet genomfördes genom en scenariobaserad analys i workshopform med deltagare från berörda myndigheter och organisationer.

Målet för processanalysen är ett antal välgrundade förslag att gå vidare med inom projektet. FoI, Totalförsvarets Forskningsinstitut ledde arbetet med att göra processanlysen.

Fokusfrågor för processanalysen:
 
• Hur kan vi öka förmågan till samverkan och ledning vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö?
• Hur kan vi möjliggöra ett adekvat prehospitalt omhändertagande vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö?
 

Resultat av processanalysen i korthet

Under processanalysen identifierades två problemområden som gör att sjukvårdsinsatsen vid dessa aktörsgemensamma insatser försvåras:
  • När vi inte vet var de är 
  • När vi inte vet hur de mår
Dessutom identifierades dessa fokusområden för projektet att arbeta vidare med:
  • Ledning och samverkan, uppdragsparallellitet
  • Möjliggörande för sjukvårdspersonal att medfölja annat transportmedel
  • Höjning av sjukvårdskompetens för räddningspersonal
  • Systembeskrivning samt nomenklatur
  • Legalitet 
 

 

Länk till systembeskrivning 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln