Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Styrgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting, Polismyndigheten.

Projektgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Region Skåne, Region Jönköpings län.

Dessutom deltog ett stort antal organisationer, aktörer och experter i samband med workshops och i olika referensgrupper.

 
Styrgrupp

Lars Widell, Sjöfartsverket, Projektägare

Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen

Markus Planmo, Sveriges kommuner och landsting

Johan Gert, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krister Sandquist, Polismyndigheten

 
Projektgrupp

Cecilia Wegnelius, Sjöfartsverket, Projektledare

Lennart Engblom, Socialstyrelsen

Maria Carlund, Region Jämtland-Härjedalen

Anders Benberg, Polismyndigheten

Carina Ekdalh-Hallqvist, Region Skåne


Kommuniktion

Fredrik Nordanslätt, Sjöfartsverket

Marie Hallerfelt, Sjöfartsverket

Lina Miller, Region Skåne 

 

Juristgrupp

Ulf Holmgren, Sjöfartsverket

Anders Alexandersson, Socialstyrelsen

Per-Olof Wikström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Linda Siljedahl, Polismyndigheten


Utbildningsgrupp

Carina Ekdalh-Hallqvist, Region Skåne

Sebastian Wigmo, Sjöfartsverket

Jim Karlsson, SSRS

Karl-Johan Jansson, Sjöfartsverket

Per Eriksson, Sjöfartsverket

Referensgrupp 1 (arbetande)

Magnus Karlegård, Landstinget Blekinge

Lars Samuelsson, Sjöräddningssällskapet

Johan Mårtensson, Sjöfartsverket

Karl-Johan Jansson, Sjöfartsverket

Johan Beicher, Sjöfartsverket

Oskar Feltenstedt, Kustbevakningen

 

 

Erik Nilsson, Region Uppsala

Samuel Kolega, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Erik Cedergård, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap /kommunal räddningstjänst

Tony Gustavsson, Försvarsmakten

Carl-Johan Olofsson, Försvarsmakten

Kalle Pettersson, Air Ambulance

Thomas Winnberg, Kommunal räddningstjänst

Henrik Lidberg, Region Östergötland

Helge Brändström, Västerbottens läns landsting

Per Eriksson, Sjöfartsverket

Michael Zantelid, SOS Alarm AB

 

Referensgrupp 2 (refererande)

Andreas Eriksson, Svensk Luftambulans

Eva Bengtsson, Region Östergötland

Annika Bergström, Region Östergötland

Åsa Hessel, Landstinget Sörmland

Göran Johansson, Sjöfartsverket

Sebastian Wigmo, Sjöfartsverket

Magnus Bjärbo, Region Halland

Per Ingvarsson, Landstinget i Kalmar län

Andreas Gabrielsson, Landstinget i Kalmar län

David Amour, Region Uppsala

Ingela Karlsson, Region Halland

Mikael Dahl, Stockholms läns landsting

Patrik Bränderson, Landstinget Sörmland

Pernilla Ingvarsson, Region Uppsala

Niklas Haglund, Stockholms läns landsting

 

 

Referensgrupp 3 (flygande resurser)

Per Örninge, Västra Götalands Regionen

Per Arnell, Västra Götalands Regionen

Helge Brännström, Västerbottens Läns Landsting

Stefan Österström, Region Blekinge

Samuel Åhberg, Region Gotland

Britt Stålhandske, Stockholms Läns Landsting

Jonas Löf, Region Kalmar

Per Marcusson, Norrbottens läns landsting

Hans Ivarsson, Region Skåne

Pettersson Jenny, Region Östergötland /KMC

Johan Beicher, Sjöfartsverket JRCC

Stig Holmberg, Västerbottens läns landsting

Henrik Lidberg, Region Östergötland /KMC  

Referensgrupp 4 (fjällterräng)

Staffan Isberg, Fjällräddningen

Rickars Svedjesten, SWEFRO

Bengt Olsson, Landstinget Dalarna

Maria Carlund, Region Jämtland Härjedalen

Mikael Baudin, Polismyndigheten

Odd Fischer, Polisflyget

Stephen Jerand, Polismyndigheten

Thomas Winnberg, Räddningstjänsten Kiruna

Andrea Kickinger, Västerbottens läns landsting

Johan Beicher, JRCC, Sjö- & Flygräddningscentralen

Markus Karlsson, Polismyndigheten
 

Länk till processanalys

Länk till systembeskrivning 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln