Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

 

Styrgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting, Polismyndigheten.

Projektgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Region Skåne, Region Jönköpings län.

Dessutom deltar ett stort antal organisationer, aktörer och experter i samband med workshops och i olika referensgrupper.

 

Lars Widell, Sjöfartsverket, Projektägare

Per-Åke Nilsson, Socialstyrelsen

Markus Planmo, Sveriges kommuner och landsting

Johan Gert, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krister Sandquist, Polismyndigheten

Cecilia Wegnelius, Sjöfartsverket, Projektledare

Lennart Engblom, Socialstyrelsen

Pontus Rotter, Socialstyrelsen

Isabelle Törnqvist, Socialstyrelsen

Anders Benberg, Polisen

Tomas Vibble, Region Jönköping

Carina Ekdalh-Hallqvist, Region Skåne

Fredrik Nordanslätt, Sjöfartsverket

Marie Hallerfelt, Sjöfartsverket

Lina Miller, Region Skåne 

Åsa Holm, Sjöfartsverket

Anders Khlar, Socialstyrelsen

Per-Olof Wikström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Håller på att tillsättas. 

Magnus Karlegård, Landstinget Blekinge

Lars Samuelsson, Sjöräddningssällskapet

Örjan Owesson, Polisen

Margareta Lundén, SOS Alarm AB

Johan Mårtensson, Sjöfartsverket

Karl-Johan Jansson, Sjöfartsverket

Martin Svensson, Sjöfartsverket

John Christoffersson, Kustbevakningen

Erik Nilsson, Region Uppsala

Samuel Kolega, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Erik Cedergård, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap /kommunal räddningstjänst

Jonas Löf, Region Kronoberg

Tony Gustavsson, Försvarsmakten

Carl-Johan Olofsson, Försvarsmakten

Kalle Pettersson, Air Ambulance

Bengt Jakobsson, Region Norrbotten

Thomas Winnberg, Kommunal räddningstjänst

Henrik Lidberg, Region Östergötland

Helge Brändström, Västerbottens läns landsting

Per Eriksson, Sjöfartsverket

Michael Zantelid, SOS Alarm AB

Andreas Eriksson, Svensk luftambulans

Klaes Johansson, Sjöräddningssällskapet

Eva Bengtsson, Region Östergötland

Annika Bergström, Region Östergötland

Åsa Hessel, Landstinget Sörmland

Göran Johansson, Sjöfartsverket

Sebastian Wigmo, Sjöfartsverket

Magnus Bjärbo, Region Halland

Per Ingvarsson, Landstinget i Kalmar län

Andreas Gabrielsson, Landstinget i Kalmar län

David Amour, Region Uppsala

Ingela Karlsson, Region Halland

Mikael Dahl, Stockholms läns landsting

Patrik Bränderson, Landstinget Sörmland

Pernilla Ingvarsson, Region Uppsala

Niklas Haglund, Stockholms läns landsting

Jonas Löf, Landstinget Blekinge

Samuel Åberg, Region Gotland

Mikael Dahl, Stockholms läns landsting

Helge Brändström, Västerbottens läns landsting

Per Arnell, Västra götalandsregionen

Per Örninge, Västra götalandsregionen 

Håller på att tillsättas

 

Länk till processanalys

Länk till systembeskrivning 

Länk till information om civilt försvar

 

 

 

 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln