Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

Sammanfattning av sjöräddningsinsatser 2015

Antalet sjöräddningsinsatser har under året uppgått till 936 fall. I 917 fall har sjöräddningsenheter engagerats. Det totala antalet enheter som deltagit i sjöräddningsuppdragen har uppgått till 1583 stycken.

Sjöräddningstjänsten har även lämnat bistånd till kommunal räddningstjänst och till grannländernas sjöräddningstjänster. Dessutom har sjöräddningscentralen JRCC förmedlat 460 läkarråd mellan fartyg och Sahlgrenska Sjukhuset.

Under 2015 uppnåddes målet för sjöräddningstjänsten på nationellt vatten i 95 procent av fallen, vilket är fem procent bättre än den givna målsättningen som fastställdes 2008. Mätvärde avseende internationellt vatten har varit för litet för att kunna ta fram statistiskt säkerställda uppgifter över måluppfyllelsen.