Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

Sammanfattning av sjöräddningsinsatser 2016

Antalet sjöräddningsinsatser ökade under 2016 jämfört med föregående år, från 936 insatser till 1178. 2016 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

Av de totalt 1178 sjöräddningsinsatserna under 2016 rörde 859 fall fritidsbåtar, att jämföra med 683 fritidsbåtsrelaterade fall under året innan. Säsongen startade tidigt med högtryck i maj vilket föranledde fler sjöräddningar än vanligt redan under försommaren.
Det dåliga vädret under resten av sommaren – framför allt på västkusten - bidrog till att många fritidsseglare tvingades till förflyttningar i väder som man annars kanske inte hade gjort. Det var periodvis hårda vindar på västkusten vilket gjorde att många blev "inblåsta" i hamn och med anledning av det kanske tvingades till att ta beslut om att förflytta sig – även om förutsättningarna inte var optimala.

De vanligaste larmorsakerna är grundstötning samt maskin/propellerhaveri som stod för drygt 23 procent av larmorsakerna vardera under det gångna året, för insatserna gällande fritidsbåtar. Bland övriga larmorsaker finns observationer av drivande båtar (13 procent av larmen), hårt väder/utsatt läge (12 procent) utebliven kontakt med anhöriga (7 procent) samt vatteninträngning (7 procent).