Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Kontakta Sjö- och flyg...

Privatpersoner

RING 112 och begär "Sjöräddning" eller "Flygräddning". Du blir då framkopplad till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral. Var beredd att svara på frågor t ex vem du är, kontaktnummer, vad larmet gäller, hur många personer som befinner sig i fara, var ni är och hur du har för avsikt att agera.

VHF KANAL 16 är sjöfartens internationella nödkanal, som passas dygnet runt av personal på sjö- och flygräddningscentralen. Anropet är SWEDEN RESCUE. Den internationella nödsignalen är MAYDAY.

Har du sett en olycka eller en nödsignal så bör du omedelbart larma. MAYDAY RELAY är nödsignalen man använder vid observerad olycka.

Ett saknat fartyg eller luftfartyg kan anmälas till sjö- och flygräddningscentralen om en förväntad kontakt uteblivit. För luftfartyg som lämnat in färdplan sker detta med automatik om färdplanen inte avslutas.

Maritime Assistance Service (MAS)

Maritime Assistance Service (MAS) är en funktion för att hantera händelser på fartyg som är i svårigheter och där miljöskada är överhängande eller redan inträffat, men där någon fara för människoliv inte föreligger.

Följande gäller för MAS i Sverige:
1. Transportstyrelsen är huvudansvarig
2. Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänsten till sjöss
3. JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen vid Sjöfartsverket) är kontaktpunkt (Point of Contact) mellan fartyg och land inom den svenska sjöräddningsregionen (SRR)

MAS-arbetet bedrivs i nära samarbete mellan främst Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket, men även polis, kommunal räddningstjänst och lokala myndigheter kan ingå.

Ett MAS-larm kan komma myndigheterna tillkänna genom bl.a. radioanrop eller telefonsamtal, där begäran om assistans görs. Dessutom kan ett sjöräddningsfall övergå till MAS då det inte längre föreligger någon fara för människoliv.

Huvuduppgifterna för en MAS-funktion är att den ska kunna:
1. Ta emot rapporter från fartyg i behov av assistans
2. Övervaka situationen som fartyget befinner sig i
3. Fungera som en kontaktpunkt mellan fartyget och landmyndigheterna
4. Fungera som en kontaktpunkt mellan samverkande parter till sjöss och kuststaten.

Språket som normalt används vid en MAS-operation i Sverige är svenska eller engelska.

Kontaktuppgifter MAS Sverige

Kontaktpunkt: JRCC (Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral)
Anropssignal: SWEDEN RESCUE
VHF-kanal som passas: 16
Tel: +46 10-492 76 50
Fax: +46 31-29 01 34
Inmarsat C: 426590010
MMSI: 002653000
E-post: jrcc@sjofartsverket.se
AFTN: ESORYCYX 
Postadress: Box 5158, SE-426 05 Västra Frölunda, Sweden

Tjänsteman i beredskap (TiB) på Transportstyrelsen
TiB larmas via SOS Alarm AB, tel: +46 771-80 09 00
TiB tel: +46 771-52 00 52

Kustbevakningens nationella ledningscentral
Tel: +46 776-70 60 00

Dela artikeln