Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet
Bild på olika sorters nödsändare

Om du hamnar i en nödsituation kan det vara avgörande att ha en nödsändare för att kunna kalla på hjälp. Hos Sjöfartsverket registrerar du EPIRB-sändare som används inom sjöfarten och PLB-sändare för personligt bruk.

Cospas-Sarsat är ett internationellt system för mottagning av nödsignaler och lokalisering av nödsändare för bland annat sjö- och flygräddning. Sverige är ett av medlemsländerna i Cospas-Sarsat. Det finns olika typer av nödsändare som sänder på frekvensen 406 MHz.

Det är Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral, JRCC, som tar emot larmen från nödsändarna och vidarebefordrar larmen till rätt instans. De måste snabbt få uppgifter om identiteten på den som är i svårigheter, eller för att bekräfta att det inte finns någon i fara.

Fler informationsfilmer om Cospas-Sarsat.

Registrering av personliga sändare (PLB)

PLB (Personal Locator Beacon) är en nödsändare som du kan ha med dig fickan oavsett om du sitter i båten eller befinner dig på land eller luften. Du registrerar din PLB-sändare genom att klicka på länken och följa instruktionerna.

Registrera PLB

Registrering av sändare inom sjöfarten (EPIRB)

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) används inom sjöfarten och ingår i det internationella sjösäkerhetsradiosystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Du registrerar EPIRB-sändaren genom att skicka in en skriftlig ansökan. Vi meddelar dig när uppgifterna är mottagna och registrerade, normalt inom 14 dagar.

Cospas-Sarsat from Sjöfartsverket on Vimeo.

Ansökan EPIRB (doc)

Ansökan EPIRB (PDF)

 

Registrering av sändare inom luftfarten (ELT)

Det finns även sändare av typen ELT (Emergency Locator Transmitter) som används av luftfarten. Du registrerar ELT-sändare hos Transportstyrelsen.

Registrera ELT