Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet > Registrering av nödsän...

Från och med den 1 juni 2017 ändrades rutinen för registrering av PLB. Den nya rutinen innebär att en ägare/brukare själv administrerar sina uppgifter i det internationella registret IBRD (International Beacon Registration Database). Databasen IBRD ägs och administreras av organisationen Cospas Sarsat och är belägen i Kanada.

För att kunna administrera dina uppgifter krävs Hex-koden (15 bokstäver/siffror) till din PLB samt ett lösenord för IBRD. Vid nyregistrering väljer du själv ett lösenord vid registreringstillfället. OBSERVERA att du själv ansvarar för att komma ihåg lösenordet då återställning inte kan göras hos Sjöfartsverket utan måste efterfrågas hos IBRD i Kanada.

 >Nyregistering av PLB

Vi rekommenderar att du börjar med att läsa igenom Steg-för-steg instruktionen. 
Där finns guidning för hur man registrerar eller uppdaterar uppgifterna för sin PLB samt hur man byter lösenord. Där finns även instruktioner för hur man kan koppla flera PLB till ett och samma konto (en inloggning).

>Steg-för-steg instruktion

 

Om du inte har ett lösenord och behöver uppdatera dina uppgifter

Om du vill uppdatera uppgifterna för en befintlig PLB (registrerad före den 1 juni 2017) behöver du kontakta oss vid första uppdateringstillfället för att få ett tillfälligt lösenord. När du fått det tillfälliga lösenordet kan du logga in i IBRD och uppdatera dina uppgifter samt välja ett permanent lösenord. OBSERVERA att du själv ansvarar för att komma ihåg lösenordet.

Skicka ett mail till registrering.plb@sjofartsverket.se med följande information;

  • Hex-ID
  • Namn
  • Telefonnummer

Vi hjälper dig att få ett lösenord så att du kan logga in i IBRD och uppdatera dina uppgifter.

För övriga frågor;

registrering.plb@sjofartsverket.se

010-492 77 00

Dela artikeln