Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet > Resurser för sjö- och ...
Sjö- och flygräddningshelikopter

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och besättningar är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser, att lokalisera och undsätta nödställda människor till sjöss och även över land.

Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.

Sjöfartsverket har sju stycken räddningshelikoptrar av modellen AW139.

Info om AW139

AW139 är en modern tvåmotorig helikopter som byggs i Italien av AgustaWestland. Den klassas som medeltung och är certifierad för dagflygning, mörkerflygning, visuellflygning, instrumentflygning samt i svenskt SAR-utförande även för flygning i isbildningsförhållanden.

AW139 är byggd i enlighet med de senaste byggkravsspecifikationerna (FAR/JAR 29) för helikoptrar, vilket bland annat innebär:

• "Kraschsäkra" stolar, bränsletankar och struktur

• "Failsafe"- design och systemredundans

• Skadetolerans (FAR/JAR 29.571)

• Turbininneslutning (vid övervarv)

• 30 minuters flygning utan olja i växellådor

• Skydd mot fågelkollision

• Utökat skydd mot elektrisk störning, blixtnedslag m.m.

• Utökat krav på enmotorprestanda

• Utökade strukturkrav (90° yaw vid 0,6 VNE)

Det är en fembladig helikopter med mycket öppen och fyrkantig kabin, med två stora skjutdörrar på var sida. I transportutförande finns 12 respektive 15 säteskonfigurationer i kabinen. Kabinen har totalt 6 stora nödutgångar med automatisk nödbelysning vid samtliga. Det finns ett stort bagagerum bakom kabinen, med åtkomst under flygning, samt med dörrar på var sida om helikoptern.

Cockpit har det senaste inom instrumentering och avionik, en s.k. glascockpit, väl i nivå med stora trafikflygplan och med mycket avancerad autopilot, inkluderande s.k. SAR moder.

Dela artikeln