Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet > Resurser för sjö- och ... > Räddningshelikoptrar

Här publiceras aktuell status avseende SAR-förmåga för Sjöfartsverkets helikoptrar med löpande uppdatering vid ordinarie arbetsdag under Sjöfartsverkets kontorstider. Övrig tid uppdateras sidan med fördröjning.

Notera att informationen inte ska användas som grund för resursbeslut. Vid behov eller önskemål av nyttjande av SAR-helikopter kontaktas JRCC enligt ordinarie rutiner.

Beredskapsläget för helikopterbaserna anges i fyra nivåer.

  • I beredskap
  • I beredskap med begränsad SAR-förmåga
  • Ur beredskap med prognos
  • Ur beredskap

Göteborg

I beredskap.

Kristianstad

I beredskap.

Visby

I beredskap.

Norrtälje

I beredskap.

Umeå

I beredskap.

Uppdaterad:

2021-02-27

Nästa uppdatering:
När ny information tillkommer.

Insatstid

I samband med ett normaluppdrag ska helikopterbesättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.

Sjö- och flygräddning bygger på flera olika resurser

Sjöfartsverket ansvarar för den statliga sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige. Insatserna leds från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg. När räddningsledaren beslutat att inleda en insats står alla resurser från olika myndigheter och organisationer till förfogande under sjö- och flygräddningscentralens ledning. Det innebär att alla lämpliga och tillgängliga resurser kan användas, till exempel fartyg från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Försvarsmakten eller kommunala räddningstjänster. Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är en av resurserna. Under 2019 deltog Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar vid 27.2% av alla sjöräddningsärenden. Helikoptrarna flög på larm under sammanlagt 333,26 timmar under 2019.

Målsättning för sjö- och flygräddning

Målsättningen för sjö- och flygräddningen är inte knuten till räddningshelikoptrarna.
Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten - efter det att en eller flera enheter larmats av Sjöfartsverket - kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten inom den svenska sjöräddningsregionen gäller 90 minuter.

Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i 90 procent av alla fall.

Dela artikeln