Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Foto: Niklas Maupoix

Sjö- och flygräddningscentralen för hela Sverige ligger i Göteborg. I samma byggnad finns även Kustbevakningens ledningscentral för region sydväst samt Försvarsmaktens sjöbevakningscentral.

Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning. Vid större händelser eller då mycket händer på en gång, kallas ytterligare personal in och man bildar en stab där medlemmarna tilldelas olika roller.

Sjöfartsverkets sjö - och flygräddningscentralen kan också vid behov knyta till sig en stödgrupp som består av samverkanspersoner och experter inom olika områden, till exempel polis, räddningstjänst och nautiker. Gruppen ska fungera som rådgivare och ansvara för kontakterna in i sina egna organisationer. Detta har visat sig värdefullt vid längre insatser och särskilt då man behöver evakuera många människor från ett fartyg.

Den internationella beteckningen på sjö- och flygräddningscentralen är JRCC, Joint Rescue Co-ordination Center.

Dela artikeln