Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Foto: Niklas Maupoix

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral ligger i Göteborg. I samma byggnad finns även Kustbevakningens nationella ledningscentral samt Försvarsmaktens sjöövervakningscentral.

Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda och koordinera insatser vid sjö- och flygräddning. Vid större eller flera samtidiga händelser, kallas ytterligare personal in och man bildar en stab där samtliga tilldelas olika roller.

Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral kan också vid behov knyta till sig en stödgrupp som består av samverkanspersoner och experter inom olika områden, till exempel polis, räddningstjänst och nautiker. Gruppen ska fungera som rådgivare och ansvara för kontakter inom egna organisationer. Detta har visat sig värdefullt vid omfattande insatser och särskilt då man behöver evakuera många människor från ett fartyg.

Den internationella beteckningen på Sjö- och flygräddningscentralen är JRCC, Joint Rescue Co-ordination Centre.

Dela artikeln