Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland. Korten är tryckta på ett plastlaminat som gör dem både vattentäta och slitstarka. 

Varje år tillkommer ny information i sjökorten. Om det var tio år sedan du köpte dina sjökort saknar du ungefär 15 000 nya uppgifter.    

 Nyheter för året

 

Stockholm Norra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 520 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerad strandlinje. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya undervattensstenar och bränningar

Stockholm Mellersta

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 290 uppdateringar. Ändrade djup. Nya förbudsområden. Ny och ändrad flytande utmärkning. Ny bro. Bränningar och undervattenstenar införda.

Stockholm Södra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 500 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerade fartbegränsningsområden. Ny flytande utmärkning. Nya sjökablar.

 

Mälaren - Hjälmaren

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 150 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerade brohöjder. Nya bränningar och undervattenstenar. Ny flytande utmärkning.

Trollhätte kanal - Dalslands kanal

Finns tillgänglig till försäljning

Ett nytt båtsportkort som innehåller Trollhätte kanal och Dalslands kanal, samt sammanbindande delar av Vänern på sträckan Vänersborg - Köpmannebro.

  

2019

 

Kalmarsund 2019. Totalt ca 250 uppdateringar. Justerade fartbegränsingsområden. Fiskodlingar med tillhörande utmärkning. Nya rör och kablar. Förbudsområden justerade.

 

Västkusten Norra 2019. Totalt ca 450 uppdateringar. Ett stort antal musselodlingar med tillhörande flytande utmärkning har tillkommit. Fartbegränsingsområden justerade. Undervattenstenar, bryggor och kablar även införda.

Västkusten Södra 2019. Totalt ca 800 uppdateringar. Utmärkning av musselodlingar. Nya djupuppgifter vid fritidsbåtshamnar. Nya bryggor och kablar. Nya fartbegränsningsområden.

 

Bottenhavet Norra 2019. Totalt ca 250 uppdateringar. Nya naturskyddsområden. Nya bränningar och undervattenstenar. Justerade ensfyrar och enslinjer. Ny referensnivå i sjökorten ner till Sundsvall.

 

 

 

Bottenhavet Södra 2019. Totalt ca 200 uppdateringar. Justerade farleder. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya fartbegränsningar, undervattenstenar och bränningar.

 

Ostkusten 2019. Totalt ca 400 uppdateringar. Undervattenstenar och grund. Förändrade flytande utmärkning på många ställen. Flytande tömningsstation.