Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland. Korten är tryckta på ett plastlaminat som gör dem både vattentäta och slitstarka. 

Varje år tillkommer ny information i sjökorten. Om det var tio år sedan du köpte dina sjökort saknar du ungefär 15 000 nya uppgifter.    

  

Nyheter 2019


 

Kalmarsund 2019. Totalt ca 250 uppdateringar. Justerade fartbegränsingsområden. Fiskodlingar med tillhörande utmärkning. Nya rör och kablar. Förbudsområden justerade.

 

Västkusten Norra 2019. Totalt ca 450 uppdateringar. Ett stort antal musselodlingar med tillhörande flytande utmärkning har tillkommit. Fartbegränsingsområden justerade. Undervattenstenar, bryggor och kablar även införda.

Västkusten Södra 2019. Totalt ca 800 uppdateringar. Utmärkning av musselodlingar. Nya djupuppgifter vid fritidsbåtshamnar. Nya bryggor och kablar. Nya fartbegränsningsområden.

 

Bottenhavet Norra 2019. Totalt ca 250 uppdateringar. Nya naturskyddsområden. Nya bränningar och undervattenstenar. Justerade ensfyrar och enslinjer. Ny referensnivå i sjökorten ner till Sundsvall.

 

 

 

Bottenhavet Södra 2019. Totalt ca 200 uppdateringar. Justerade farleder. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya fartbegränsningar, undervattenstenar och bränningar.

 

Ostkusten 2019. Totalt ca 400 uppdateringar. Undervattenstenar och grund. Förändrade flytande utmärkning på många ställen. Flytande tömningsstation.

 

  

2018 

  

 

 Stockholm norra 2018 
  Totalt ca 730 uppdateringar

 • Många grund upptäckta vid senare års sjömätning
 • Ett flertal musselodlingar etablerade
 • Linfärja vid Vaxholm
 • Fartbegränsningar
 • Bryggor på Telegrafholmen
 • Nya Fyrar
 Stockholm mellersta 2018
 Totalt ca 500 uppdateringar
 • Många grund upptäckta vid senare års sjömätning
 • Musselodlingar etablerade
 • Fartbegränsningar
 • Flytande tömningsstationer
 • Prickar ändrad
 • Nya kablar och rör

 

 

 Stockholm södra 2018
  Totalt ca 300 uppdateringar

 • Många grund upptäckta vid senare
  års sjömätning
 • Ett flertal musselodlingar etablerade
 • Ny hamn anläggs i Norvik
 • Flytande utmärkning ändrats
  på många platser

 Vänern 2018
 Totalt ca 730 uppdateringar.

 • På många platser har djup, farleder och prickar ändrats.
 • Ny småbåtsled,  "Vänerslingan".
 • Många fyrar ändrade, t.e.x. Djurö, Fogden, Söökojan, Åsnegrundet, Högeholme, Staviken och Gunnarsholmen.

 

 

 Båtsportkort Hanöbukten 2018

 Totalt ca 650 uppdateringar.

 • Fasta fiskeredskap Åhus - Skillinge.
 • Vindkraftpark i Kalmarsund och mätmast utanför Åhus avlägsnade.
 • Ändrade telefonnummer till skjutfält.
 • Nya kablar och rör och ändringar
  av djup och utmärkning på många platser.
 

 Båtsportkort Bottenviken 2018

 Totalt ca 520 uppdateringar.

 • SJÖKORTSLYFTET genomfört vilket medförde
  omfattande förändringar, se sidan 4 i sjökortskatalogen.
 •  Ny farled med många nya fyrar och prickar i Piteå.
 • Prickar indragna i Tjuvholmssundet.
  Enslinjer i Skelleftehamn indragna.