Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Under 2016 kommer ett nytt system för sjökortsproduktion att införas på Sjöfartsverket. Det kommer att innebära att vissa produkter inte kan levereras som vanligt. Målsättningen är att alla sjökort och båtsportkort ska tillverkas i det nya systemet senast i slutet av 2018.

Tryckta sjökort och rasterkort
Sjöfartsverket kommer inte att kunna producera uppdaterade sjö- och rasterkort från den 1 oktober 2016. Under 2017-2018 kommer produkterna kunna levereras successivt. Produktionsplanen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Båtsportkort
Båtsportkorten kommer att produceras med längre intervall än normalt.

Preliminär utgivningsplan:
2016: Stockholm Norra, Stockholm Mellersta, Stockholm Södra, Mälaren, Västkusten Norra, Västkusten Södra.
2017: Ingen utgivning.
2018: Stockholm Norra, Stockholm Mellersta, Stockholm Södra, Vänern, Ostkusten, Hanöbukten, Bottenviken.
2019: Västkusten Norra, Västkusten Södra, Mälaren, Kalmarsund, Bottenhavet norra, Bottenhavet södra.
2020: Stockholm Norra, Stockholm Mellersta, Stockholm Södra, Sydkusten, Ostkusten, Göta Kanal, Dalslands kanal.

Rasterrutor – avsett för karttjänster
Rasterrutor kommer troligtvis att kunna levereras kontinuerligt, men i ett något enklare format.

ENC och S-57 data
Större uppdateringar, från exempelvis sjömätningar kommer till stora delar inte att kunna införas under perioden 1 juni till 15 november 2016. Akuta rättelser för sjöfarten levereras som vanligt, men inte mellan den 1 och 16 oktober 2016. Mellan den 1 och 16 oktober 2016 kommer akuta rättelser att annonseras som navigationsvarningar.

VAD ÄR CHAMPS?
Champs är Sjöfartsverkets produktionssystem främst för papperssjökort och ENC, Electronic Navigational Charts.

VARFÖR BYTER VI SYSTEM?
Leverantören kommer inte längre att underhålla det befintliga systemet. Driftsättning av det nya kanadensiska systemet Caris väntas ske i slutet av oktober 2016.

HUR FÅR JAG MER INFORMATION?
Kontakta oss via e-post: sma@sjofartsverket.se eller ring 010-478 58 10.

Kontakt

UserPhoto

Annika Kindeberg
Tel: +46104784877
annika.kindeberg@sjofartsverket.se

Dela artikeln