Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-56,4N 18-50,9E) Sjökort 536

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 5,0 m
(Fri höjd vid MV utan säkerhetsmarginal = 6,2 m)
Segelfri bredd: 17,5 m.

Omedelbart norr och söder om bron finns pollare att lägga fast vid. Här finns även direkttelefoner för anrop till brovakt.

Öppningstider 1 maj - 15 oktober
Broöppning kan erhållas 30 minuter efter varje hel timma, mellan kl 0730 - 2130.
Båtar som ska passera bör befinna sig vid bron före öppningstiden.
Bron börjar stänga senast 7 minuter efter öppning.

Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid.
Kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 0176-500 19.

Öppningstider 16 oktober - 30 april
Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 0176-500 19.

Övriga upplysningar:
Minsta djup i kanalen: 2,0 m.
Kanalen är fartbegränsad till 5 knop.
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Dela artikeln