Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(ca 58-55N 12-20E) Sjökort: Dalslands kanal Huvudsäsong 10 juni - 18 augusti

Säsongen 2019 hålls kanalen öppet enligt följande:


Den 10 juni - 30 juni
 
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1100 - 1600
Midsommarafton 21/6 Midsommardagen 22/6 kl 1100 - 1600
Juli  
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1000 - 1700
   

Juli Håverud
 
Måndag - lördag kl 0800 - 2000
Söndagar kl 1000 - 1700
   
Juli Upperud  
Måndag - lördag kl 0900 - 2000
Söndagar kl 1000 - 1700

Den 1 - 18 augusti
 
Måndag - lördag kl 0900 - 1900
Söndagar kl 1000 - 1700
   
Begränsat öppethållande*  
Den 19 - 25 augusti  
måndag - söndag kl 1200 - 1600

*Gäller vid följande slussstationer: Lennartsfors, Gustavsfors, Krokfors. Övriga stationer stängda. 

Beställningssäsong
1-9 juni, 19 augusti - 6 september


Den 1 - 9 juni och 19 augusti - 6 september
När slussarna är stängda kan på särskild framställning slussning ske (särskild taxa), om detta låter sig göras utan hinder för kanalbolaget. Framställning görs, senast 5 dagar innan aktuell slussningsdag, till kanalkontoret tel 0530-447 50.

Vid alla slusstationer gäller att du inte kan påbörja slussning närmare stängningstid än den beräknade tiden för slussning. Se tabell för gångtider. 

Med reservation för eventuella ändringar.

Se: www.dalslandskanal.se

Dalslands Kanal AB är ansvarig för drift av kanalen

 

 

Dela artikeln