Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Flottsundsbron och Vindbron.

Det finns inga särskilda broöppningstider. Kontakta brovakten när du vill passera. Det kan du göra dygnet runt.

Kontakta brovakten först via VHF, radiokanal 15 eller
på telefon 018-13 00 03

Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Hamnspången fjärrstyrs från Kungsängsbron.

Segelfri höjd vid normalvattenstånd:

Hamnspången:2.3 m
Kungsängsbron: 5.3 m
Flottsundsbron: 3.8 m
Vindbron: 2.1 m

Se även: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/brooppningstider/

 

 

 

 

 

 


 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/brooppningstider/

Dela artikeln