Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Flottsundsbron och Vindbron.

Under perioden 15 april - 15 oktober kan man begära broöppning mellan 08.00-23.00. Observera mellan 16.00-17.00 görs inga broöppningar på vardagarna. Ring 1 timme innan ni vill ha en broöppning.

För vidare information och eventuella förändringar besök
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/brooppningstider/

Telefonnummer för öppning av broarna

Vardagar 08.00-16.00
Telefon 018-727 36 65

Vardagar kväll 17.00-23.00 och helgdagar 08.00-23.00
Telefon 018-727 36 66

Önskas kontakt med brovakt på plats via VHF radio
Ring ovanstående telefon.nr först för att sedan kunna gå över till VHF kanal 15. Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Hamnspången fjärrstyrs från Kungsängsbron.

Segelfri höjd vid normalvattenstånd:

Hamnspången:2.3 m
Kungsängsbron: 4.8 m
Flottsundsbron: 3.8 m
Vindbron: 2.1 m

Med reservation för eventuella ändringar.

Se även: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/brooppningstider/

Dela artikeln