2. Göta kanal Express, hela Göta kanal, Mem-Sjötorp på tre dagar.
Avgång från Mem och Sjötorp dagligen kl 0800, valfri dag.