Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Fritidsfartyg


Danviksbron

(59-18,8N 18-06,3E)
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 11,8 m
Tel brovakt: 08-508 279 11 eller 08-670 28 10 alt. VHF kanal 12.

Skansbron
(59-18,2N 18-04,7E)
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 11,4 m.
Tel brovakt: 08-670 28 15

Liljeholmsbroarna
(59-18,8N 18-01,9E) Dubblerad gatubro
Segelfri höjd vid stängd bro: 14,7 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Broöppning dagtid 13 april - 31 oktober
Fritidsfartyg: Broöppning sker ca en gång per timme.

Vardagar: 09.15-15.30, 18.30-23.30
Lördag, söndag och helgdag: 06.30-23.30

Observera att Danviksbron öppnar en gång i timmen på minuttalet 29, t.ex. 11:29, med undantag för lördagar och söndagar då minuttalet 34 gäller.

Broöppning dagtid 1 november - 12 april
Föranmälan fem timmar innan broöppning krävs, samt bekräftelse en timme innan, till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral.
Tel: 08-670 28 10

Observera att Danviksbron öppnar en gång i timmen på minuttalet 38, t.ex. 11:38

Övriga upplysningar
Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 minuter.

Stockholms Hamn AB är ansvarig/ägare till broarna

Stockholms hamn

Broöppning nattetid året om för fritidsfartyg
För passage in till Mälaren öppnas Danviksbron kl. 04:00, Skansbron kl. 04:30 samt Liljeholmsbron kl. 05:00.
För passage ut till Saltsjön öppnas Liljeholmsbron kl. 04:00, Skansbron kl. 04:30 samt Danviksbron kl. 05:00
Föranmälan fem timmar innan broöppning krävs, samt bekräftelse en timme innan, till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral.
Tel: 08-670 28 10

Dela artikeln