Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-25,6N   16-05,4E) Sjökort 114, 1131

Svängbro och klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m.

Ordinarie öppethållande 1 maj - 31 oktober.

Broöppning kan erhållas en gång inom följande tider:
dagligen 0655 - 0705, 0920 - 0930, 1120 - 1130, 1220 - 1230, 1320 - 1330, 1420 - 1430, 1620 - 1630, 1820 - 1830, 1920 - 1930 samt 2120 - 2130

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron.
Telefon brovakten Kvicksund: 016-35 46 65.
Kontakt med brovakt kan även ske via kommunikationsutrustning vid bron alt. VHF kanal 14.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

 

Dela artikeln