Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-27,2N 16-19,2E) Sjökort 1131, 113

Klaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 m

Öppningstider

Nyttotrafik
Bron öppnas dygnet runt efter beställning. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid. Bron anropas på VHF kanal 68 enligt följande:

Första anrop 
- västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 28, Torshälla 
- ostgående fartyg anropar i höjd med Tallklubben (ca 3,7 M före bron).

Andra anrop 
8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.

- Om bron inte kan öppnas planeras genomfarten i samarbete mellan fartyget och bropersonalen.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 016-35 46 65.

Fritidsbåtar, sommartid

Den 1 maj - 15 oktober kan bron öppnas enligt nedan angivna tider. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Vardagar

• 00.10 - 00.20
• 02.10 - 02.20
• 04.10 - 04.20
• 06.10 - 06.20
• 09.10 - 09.20
• 10.10 - 10.20
• 11.10 - 11.20
• 13.10 - 13.20
• 14.10 - 14.20
• 15.10 - 15.20
• 18.10 - 18.20
• 20.10 - 20.20
• 22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar

Dygnet runt öppnas bron en gång inom följande tider:
0010 - 0020, 0110 - 0120 osv till 2310 - 2320.

Fritidsbåtar, vintertid

Den 16 oktober - 30 april sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF.
Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
Kvicksundsbron Telefon: 016-35 46 65.


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln