Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(57-50,4N 11-54,3E) Sjökort 931

Skärmanläggningen är obemannad och fjärrstyrd.
Öppning/skärmfällning beställs genom tel. 0696-178 80

För genomfart Ormo - Kungälv och vidare in i Göta älv måste den sjöfarande passera tre broar:  
Nordre älvs järnvägsbro; fast bro med segelfri höjd 12,5 m.
Kungälvs Motorvägsbro, fast bro med segelfri höjd 12,5 m.
Nordre älvs landsvägsbro, öppningsbar, segelfri höjd 5,2 m.

Övriga upplysningar
I skärmanläggningen finns två passager: en småbåtspassage med bredd 5 m och djup 1,8 - 1,2 m och en farledspassage med bredd 65 m och djup ca 5 - 4 m. Se vattenståndsvisare vid sidan av slussen. Tidvis kan stark ström förekomma.

Dela artikeln