Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Slussen (ca 59-07,9N 012-55,5E)
Nysätersbron (ca 59-17,1N 012-47,0E)
Sjökort 134

Nysätersbron
Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 4,3 m
Fri bredd: 13,0 m

Öppningstider

Sluss och broar i Säffle
Högsäsong 19 Juni-9 augusti

Måndag-söndag kl 09.00-18.00
Midsommarhelgen 19-20 juni kl 09.00-15.00
Ingen förbokning krävs

Beställningssäsongen 18 maj-18juni och 10 augusti-28 september
Vid föranmälan medges passage vid följande tider:
Måndagar och fredag kl 09.00-15.00
Förbokning under beställningssäsong, senast tre vardagar innan resans början på telefon: 0533-100 10.

Sjöfartsverket är ansvarig för skötsel av sluss och kanal.

Nysätersbron
För öppning av Nysätersbron, kontakta Trafikverkets entreprenör PEAB på 0730-49 49 98.

Dela artikeln