Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

Landsvägsbron
(59-28,4N 017-47,5E) Sjökort 111

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,2 m
Fri bredd: 7,8 m

Öppningstider

1 maj - 15 oktober
Alla dagar: kl 0930, 1030 ..... 2230 övrig tid efter förhandsbeställning.
För ytterligare information kontaktas brovakten.
Nyttotrafik kan erhålla broöppning på annan tid efter förhandsbeställning. 

16 oktober - 30 april
Broöppning kan erhållas efter förhandsbeställning.

Övriga upplysningar
Förhandsbeställning och annan kontakt med brovakten:
Tel 08-583 518 75 eller VHF kanal 14.

Vid passage av Stäket ska fartyg som är större än 300 BRT rapportera till VTS Södertälje på VHF-kanal 68.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

 

 

Dela artikeln