Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-17,2N 018-32,9E) Sjökort 6143, 6145

Dubbelklaffbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m
Fri bredd 7 m

Öppningstider:

1 - 31 maj och 1 september - 15 oktober
Bron öppnas endast efter föranmälan
via VHF kanal 69 eller tel 08-571 403 35 (brovakt) enligt följande:
Bron öppnas på fasta tider fem minuter över varje hel och halv timma kl 0905 - 1205 och 1305 - 1535.

1 juni - 31 augusti
Bron öppnas endast efter föranmälan
via VHF kanal 69 eller tel 08-571 403 35 (brovakt) enligt följande:
Bron öppnas på fasta tider fem minuter över varje hel och halv timma kl 0905 - 1205, 1305 - 1535 och 1805 - 2005.

16 oktober - 30 april
Bron är stängd.

Övriga upplysningar
Brovakten passar VHF kanal 69 och tfn 08-571 403 35.
Se vidare upplysning i sjökort.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln