Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(58-54,0N 017-50,4E) Sjökort 6171, 6172

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,0 m
Fri bredd: 9,0 m

Öppningstider den 1 juni - 31 augusti
Broöppning kan erhållas dagligen varje hel timme kl 0800 - 2000.
Begäran om broöppning kan göras på telefon: 08-520 414 26 eller genom att ligga vid vänteboj eller mellan boj och bro.

Den 1 september - 31 maj är bron stängd.

Nyttotrafik kan erhålla broöppning enligt följande:
1 maj - 31 maj samt 1 september - 15 oktober söndag till fredag.
Bron öppnas kl 1700 - 1800 efter förbeställning minst 24 timmar innan passage.
Förbeställning skall göras på telefon: 08-520 414 26, kl 0900 - 1200 och 1300 - 1530.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln