Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Sjöfartsverket har publikationer för de som rör sig till sjöss. När det gäller författningssamlingar så ligger det numera på Transportstyrelsen.

Kort 1 - Sjökortssymboler
Innehåller de symboler som visas i Sjöfartsverkets tryckta produkter. I publikationen så finns även hänvisning till det internationella regelverket IALA.
Sjökortskatalogen
Innehåller de tryckta sjökortsprodukter som Sjöfartsverket tillhandahåller samt utbredningen på produkterna. Ovärdelig när det gäller planering av resor.
Svensk Sjöatlas
Sjöfartsverket har tagit fram en atlas med bilder på svenska sjökort. Verket är ej avsedd för navigation utan är ett bokverk där man kan planera sina resor, se vad man har varit samt för utbildningssyfte. Vidare så finns kortfattad information om sjökortens historia och tillverkning. Atlasen är tryckt i A3 med inbunden spiralpärm och omfattar totalt 120 sidor + omslag. Den marknadsundersökning som gjorts inför framtagandet visar att det finns ett stort intresse för denna produkt. Inte minst som present eller en bok som man kan ha hemma på bordet.
UfsA - Allmänna upplysningar
Här återfinns allmänna upplysningar för dem som rör sig på sjön, såsom exempelvis kontaktuppgifter till myndigheter, information om djupinformationens kvalitet, navigeringshjälpmedel, maritim säkerhets- och sjötrafikinformation, väderrapporter jämte mycket annat. Den runt 100-sidiga publikationen finns endast i pdf-format och kan laddas ner från Sjöfartsverkets hemsida.

Interna Länkar

Dela artikeln