Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Sjöfartsverket har publikationer för de som rör sig till sjöss. När det gäller författningssamlingar så ligger det numera på Transportstyrelsen.

Kort 1 - Sjökortssymboler
Innehåller de symboler som visas i Sjöfartsverkets tryckta produkter. I publikationen så finns även hänvisning till det internationella regelverket IALA.
Ufs A - Allmänna upplysningar
Innehåller allmän information för dem som rör sig på sjön. Till exempel information om fyrar och prickar, väderleksrapporter och navigering med elektroniska system.
Sjökortskatalogen
Innehåller de tryckta sjökortsprodukter som Sjöfartsverket tillhandahåller samt utbredningen på produkterna. Ovärdelig när det gäller planering av resor.
Svensk Sjöatlas
Sjöfartsverket har tagit fram en atlas med bilder på svenska sjökort. Verket är ej avsedd för navigation utan är ett bokverk där man kan planera sina resor, se vad man har varit samt för utbildningssyfte. Vidare så finns kortfattad information om sjökortens historia och tillverkning. Atlasen är tryckt i A3 med inbunden spiralpärm och omfattar totalt 120 sidor + omslag. Den marknadsundersökning som gjorts inför framtagandet visar att det finns ett stort intresse för denna produkt. Inte minst som present eller en bok som man kan ha hemma på bordet.

Interna Länkar

Dela artikeln