Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Sjöfartsverket har publikationer för de som rör sig till sjöss. När det gäller författningssamlingar så ligger det numera på Transportstyrelsen.

Kort 1 - Sjökortssymboler
Innehåller de symboler som visas i Sjöfartsverkets tryckta produkter. I publikationen så finns även hänvisning till det internationella regelverket IALA.
Ufs A - Allmänna upplysningar
Innehåller allmän information för dem som rör sig på sjön. Till exempel information om fyrar och prickar, väderleksrapporter och navigering med elektroniska system.
Sjökortskatalogen
Innehåller de tryckta sjökortsprodukter som Sjöfartsverket tillhandahåller samt utbredningen på produkterna. Ovärdelig när det gäller planering av resor.

Interna Länkar

Dela artikeln