Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort > Referensnivåer

Bild på en kanal

Sjökortsprodukter över insjöar och kanaler har särskilda referensnivåer (medelvattenytor) som skiljer sig från övriga sjökort. Några av dessa nivåer har redan idag ett definierat förhållande till RH 2000 och vid övergången till RH 2000 som referensnivå i alla sjökortsprodukter kommer samtliga beskrivas i förhållande till nollnivån i RH 2000. I vissa fall kommer de troligtvis även justeras något.

Nedan följer en tabell över nuvarande referensnivåer i sjökort, vilket samband de har med nollnivån i RH 2000 och vilken trolig nivå man kommer att välja framöver.

Vatten Referensnivå i sjökort idag Relation till RH 2000 Trolig framtida ref.nivå (RH 2000)
Vänern 3.6 m över nedre slusströskeln vid Sjötorp. +44.1 m +44.4 m
Vättern 3.07 m över Motala övre slusströskel. +88.88 m Oförändrat
Mälaren +0.78 m i RH 2000   Oförändrat
Hjälmaren +22.45 m i RH 2000   Oförändrat
Göta älv/ Trollhätte kanal I förhållande till RH 2000, olika för olika avsnitt, se skiss nedan.   Oförändrat
Göta kanal I förhållande till RH 00, olika för olika avsnitt. 1 Kan beräknas Ej definierat

1 Se extern länk Höjder i Göta kanal här intill.

Bild på höjder i RH 2000
Klicka på bilden för att se den i större format.

Externa Länkar

Dela artikeln