Start > Sjöfart > Sjötrafikinformation
Trafikflöde, Helsingör - Helsingborg

 Stor exempelkarta, trafikflöde Helsingör - Helsingborg

Fartygens rörelser lagras i databas

AIS-data ifrån det svenska och grannländernas AIS-landstationsnätet (HELCOM) lagras sedan år 2006 i en databas. Fartygsdata (position, fart, kurs, fartygstyp, storlek, djupgående m.m.) för varje enskilt fartyg registreras med ett intervall av 2-10 sekunder, beroende på fartygets hastighet. 

AIS = Automatiskt Identifikationssystem

AIS-tekniken har utvecklats i Sverige och introducerades internationellt av Sjöfartsverket. Tekniken innebär att fartyg utbyter information om, bland annat, sin position med varandra. AIS - Automatiskt identifikationssystem – är en utrustning som alla fartyg över en viss storlek ska ha. Kraven ställs i den internationella konventionen SOLAS (Safety of Life at Sea).

Genom EU:s direktiv om sjötrafikövervakning (2002/59/EG) krävs att medlemsländerna installerar landbaserade AIS-stationer för övervakning av sina kustområden.

Tekniken bidrar till att reducera riskerna för framförallt kollisioner i skärgårdsområden där radarbild och visuell kontakt kan skymmas av andra hinder.

Databasens innehåll stödjer via dess trafikdata, i realtid och historiskt, verksamheten i analyser för att åstadkomma beslutsunderlag för åtgärder rörande sjömätning, farledsprojektering (inklusive riskanalyser), farledsunderhåll, trafikregleringar, godsflöden, sjöräddning m.m. Systemet kan även användas för visning av händelseförlopp vid incidenter och olyckor.

Fartygsstatistik

Sjöfartsverket vill sprida viss fartygsstatistik. Vid aktivering av nedanstående länkar visas statistik rörande fartygspassager över fördefinierade linjer. Bilderna visar även fartygsspår för en utvald (representativ) vecka. Även tabelldata för samtliga passagelinjer finns tillgänglig nedan.

Öppna karta: Fartygstrafik år 2015 – ALLA fartyg som bär transponderutrustning
Öppna karta: Fartygstrafik år 2015 – Fartygstypen TANKER
Öppna karta: Fartygstrafik år 2015 – Fartygstypen CARGO
Öppna karta: Fartygstrafik år 2015 – Fartygstypen PASSENGER
Ladda ned tabell: Fartygstatistik för åren 2006-2015 [xls-fil]

Observera att:

  • Antal fartyg över en passagelinje avser passager i båda riktningarna.
  • Viss oriktighet i siffervärdena kan förekomma p g a att fartyg KAN ha försummat att aktivera sin transponder och/eller av att dataförluster emellanåt uppstår i insamlingsprocessen.

Internet Explorer: Så här gör du för att skriva ut den öppnade kartan i helformat:

Högerklicka i kartan och använd ”Spara som…”. Använd sedan ett av datorns bildverktyg för att öppna och skriva ut kartan.

Skärmdump som visar hur utskrift går till