Start > Sjöfart > Sjötrafikinformation > VTS-områden
Bild från Sound VTS

Sjöfartsverket och Sjövärnets operativa enhet, Danmark, driver ett gemensamt obligatoriskt fartygsrapporteringssystem, Ship Reporting System (SRS), Soundrep, med fokus på att höja säkerheten i Öresund.

En gemensam svensk-dansk VTS-central, med personal från båda länderna, finns belägen i Öresundshuset i Malmö.

Interna Länkar

Dela artikeln