Start > Sjöfart > Taxor och avgifter

Via länk till höger finns en lathund för normala lotsningar upp till 45 timmar.

För lotsad tid som överstiger 45 timmar, om lotsningen är berättigad reduktioner eller lotsnings som innebär extra avgifter, måste uträkning göras i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter om lotsavgifter (SJÖFS 2019:4).

Om ni har frågor som berör farleds- eller lotsavgiften kan ni kontakta Sjöfartsverkets kundstöd, 

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se