Start > Jobba hos oss

En av utgångspunkterna för vår värdegrund på Sjöfartverket är en hållbar utveckling bestående av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att vara en samhällsnyttig aktör som erbjuder möjligheter för såväl studenter som söker exjobb som och andra former av praktik.

Exjobb och praktik inom utbildningsprogram
Är du intresserad av skriva exjobb eller göra praktik hos oss, skicka ett mail så kommer vi att hänvisa dig till rätt person utifrån ditt intresseområde. Det är sedan verksamheten som avgör om vi har möjlighet att ta emot dig.

Mailet ska innehålla följande uppgifter:

- praktiska förutsättningar; tidpunkt, omfattning mm
- beskrivning av ditt intresseområde alternativt syfte med exjobbet/praktiken
- ditt utbildningprogram inklusive kort beskrivning av detta
- namn och kontaktuppgifter

hr@sjofartsverket.se

Praktik i staten och beredskapsjobb
Som statlig myndighet har vi ett särskilt uppdrag från regeringen att erbjuda praktikmöjligheter "Praktik i staten" för målgrupperna nyanlända samt personer med funktionsvariation. Tillsättningen av dessa praktikplatser och beredskapsjobb sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Om du ingår i målgruppen för detta initiativ, kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om aktuella platser.

Övriga praktikmöjligheter
Med anledning av ovanstående regeringsuppdrag har vi i dagsläget begränsade möjligheter att erbjuda andra former av praktik, exempelvis arbetsträning.

Interna Länkar

Dela artikeln