Start > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Foto: Linda Holmqvist

Att vara GIS-ingenjör på Sjöfartsverket är en viktig roll då mycket av arbetet handlar om att säkra transportvägar och tillgängliggöra farvatten.

Sedan drygt tre år tillbaka arbetar Per-Olof Seiron som GIS-ingenjör på Sjöfartsverket i Norrköping där uppdateringar av sjökort är en stor del av arbetet. Bland annat bearbetar och sammanställer han data från sjömätningar till en färdig produkt. Han tar även emot specialbeställningar från kunder, allt ifrån att ta fram djupmätningar i en specifik friluftshamn till att ta fram data till olika forskningsprojekt.

– Det är en utmaning att ta sig an nya uppdrag, säger Per-Olof Seiron. Det är det som är roligt med arbetet, att inte alltid veta vad jag ska göra utan få agera problemlösare.

Tack vare teknikutvecklingen har kart- och mätningstekniken förbättrats.

– Förr rodde man ut på sjön och mätte vilket inte alltid gav en tillförlitlig positionering, säger Per-Olof Seiron. I dag är det enklare att få exakta mätningar tack vare ett så kallat Global Navigation Satellite System (GNSS).

Rollen som GIS-ingenjör är betydelsefull då mycket av arbetet handlar om att säkra transportvägar och tillgängliggöra farvatten. Sjöfarten förlitar sig på att informationen stämmer och att de fritt kan passera.

– Vi är en viktig del i verksamheten eftersom vi levererar något som andra är beroende av, säger Per-Olof Seiron.

Ur Sjörapporten nummer 3, 2015.

Dela artikeln